Header-conflictexperts

Conflictexperts heeft alle kennis in huis om de zaken die voor uw situatie van toepassing zijn te regelen

financiële zakenOok op financieel gebied moet er van alles geregeld worden. Wij kunnen u in contact brengen met partijen die de expertise in huis hebben om alle zaken die voor uw situatie van toepassing zijn in orde te maken.

Woning
Heeft u een koopwoning, dan moet er besloten worden of één van beiden in de woning blijft of dat de woning verkocht zal worden. Besluit één van beiden om in de woning te blijven wonen, dan moet diegene ook de hypotheeklasten op zich nemen. Is er sprake van een overwaarde, dan moet de bestaande hypotheek mogelijk worden verhoogd om de ander uit te kopen. Ook bij een huurwoning moet besloten worden of één van beiden in de woning blijft, het huurcontract moet dan overgezet worden.

Verdeling van bezittingen en schulden
U moet bepalen hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden verdeeld gaan worden. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan worden al uw bezittingen en schulden gelijk verdeeld. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan wordt verdeeld zoals in de akte is afgesproken

Verzekeringen
Verzekeringen die gezamenlijk zijn afgesloten moeten worden opgezegd of de verzekeringsnemer moet aangepast worden. Verzekeringen met een waarde, zoals levensverzekeringen, lijfrentes en kapitaalverzekeringen, worden verdeeld of afgekocht.

Pensioen
Na een scheiding heeft u wettelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. U krijgt, tenzij u iets anders daarover afspreekt, de helft van het pensioen dat uw ex-partner tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. U kunt ook afspreken dat u elkaars oudersdomspensioen niet wilt, u doet dan afstand van uw recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. De afspraken die u heeft gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen moeten binnen twee jaar na de echtscheiding worden doorgegeven aan de betrokken pensioenfondsen.

Alimentatie
Na een scheiding blijft de verplichting bestaan om financieel voor elkaar en voor uw kinderen te zorgen. Wanneer één van beiden niet genoeg inkomsten heeft kan het zijn dat de ander aan de ex-partner alimentatie moet betalen. U moet beiden, naar draagkracht, bijdragen aan de kosten van de opvoeding en verzorging voor uw kinderen. De berekening van de hoogte van partner- en kinderalimentatie gaat volgens vaste normen maar is complex. Wij kunnen voor u de benodigde berekeningen maken.

contactgegevens

Sweerts de Landasstraat 59
6814 DB Arnhem

Tel.: 085-2019 627
info@conflictexperts.nl

call2actionbutton